Proffiliau Aelodau

sort by last name or town

The Old Post Office
Llanfaelog
Ty Croes
LL63 5SS
01407 810243

Rwyf wedi cael fy ysbrydoli’n bennaf i bortreadu’r diwydiant mwyngloddio glo, a thirweddau diwydiannol lle bûm i’n gweithio am rai blynyddoedd. Rwyf bellach yn mwynhau cynhyrchu tirluniau a morluniau, gan weithio mewn olewau ar ganfas neu ysgrifbin ac inc.

Plas Bodfa
Llangoed
Biwmares
LL58 8ND
07816 372801

Dw i’n grochenydd sy’n gwneud potiau a phlatiau lliwgar i’w defnyddio ar bwrdd cinio. Dw i’n mwynhau anwadalwch y broses danio, lle mae diffyg rheolaeth lawn o drawsnewidiad y clai a’r gwydreddau yn dod â bywiogrwydd i’r darn.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Tyddyn Môn, Bryn Refail
Dulas
Amlwch
LL70 9PQ
01248 410648
078901 59017

Mae Tyddyn Môn, elusen sy’n helpu oedolion ag Anableddau Dysgu ym Môn, yn cynnig cyfleusterau gwneud crochenwaith a hyfforddiant ar eu fferm ger Amlwch. Gwahoddir chi i weld crochenwaith Richard Daniels a gwaith y rhai a hyfforddir yno.

Cwmni theatre ensemble bychan sy’n sownd i Ganolfan Ucheldre. Wedi’i sefydlu dros ddeg mlynedd yn ôl mae’n cynhyrchu 2-3 cynhyrchiad Saesneg y flwyddyn. Croesawir talentau newydd bob amser, does dim angen profiad blaenorol arnoch.

Glangors Fawr
Rhosybol
Amlwch
LL68 9TS
07729374268

Ffotograffydd tirluniau sydd wedi cael ei waith ar BBC yn ddiweddar. Ers cychwyn y busnes yn 2018 dw i wedi cael sylw anhygoel gan y cyhoedd, yn anfon fy ngwaith dros y byd. Dw i’n teimlo’n angerddol mod i eisiau rhannu’r prydferthwch sydd o’n hamgylch.

Ar agor trwy’r flwyddyn

Neuadd
Cemlyn
LL67 0EA
07747 167711

Y cyntaf mewn Stiwdios Agored ac yn edrych ymlaen ac fod yn rhan o’r prosiect. Dw i wedi cael fy ysbrydoli gandirwedd byd natura a phobi Ynys Mon. Dw i’n mwynhau gweithio a phob mathau o gyfryngau. Ar hyn o bryd, mae i’n well gen i weithio â dyfrilliw, pastel ac inc.

Artist tecstilau yw Suzy Walsh sy’n cynnal gweithdai a dosbarthiadau rheolaidd ar draws Ynys Môn. Mae ei gwaith ffelt yn fwyaf adnabyddus oherwydd ei ‘sgarffiau morforwyn’ sy’n cael eu creu gan ddefnyddio cnu merino a sidanau

Oriel Beaumaris
20A Church Street
Biwmares
LL58 8AB
07896 269958

Ers dros 40 mlynedd mae fy ngwaith wedi cael ei ysbrydoli gan y môr a’r mynyddoedd, ond mae’r oll yn dechrau gyda’r awyr! Dw i’n ceisio dal yr hyn mae natur yn ei chreu.

Bryn Eglwys
Llandyfrydog
Llanerchymedd
LL71 8AH
07816 370993

Byddaf yn paentio’r gwrthrych a ddewisaf yn ymosodol, ac yn onest. Ceisiaf ddiystyru technegau a ddysgais i oresgyn problemau mewn paentio fel y bydd iddo ansawdd amrwd a digyfaddawd. Gellir cymryd fy ngwaith fel ffurf o gyfathrebu, mynegi neu ymdrin â rhywbeth. Dyma i bob pwrpas yw’r canlyniad yn y pen draw o geisio cael hyd i naratif yn y paent.

Morlais
Cemaes Bay
LL67 0DA
01407 710842
07979 151213

Mae adeiladwaith peintio a phrydferthwch y byd naturiol yn ysbrydoli’r gweithiau cyfoethog yma. Mae’r wefr yn amlwg ac yn heintus. Mwynhewch.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Stolion achlysur arbennig ar gyfer bedyddiadau, penblwyddi a phriodasau. Clociau dathliadol ac addurniadol, placiau a chrogluniau, a theganau pren, a’r cyfan wedi eu llosgi’n unigol a’u peintio â llaw ar bren neu eu hysgythru ar gopr a phiwter. Dyluniadau traddodiadol a chyfoes. Arwyddion tai, mewnol ac allanol, plaen neu â llun, yn cael eu gwneud i archeb. Croesewir comisiynau.

Bryn Goleu
Mount Street
Porthaethwy
LL59 5BW
01248 715617

Mewn arddangosfeydd yn Ynys Môn, Llandudno, Caerdydd a Llundain

Rhos Uchaf
Llansadwrn
LL59 5SR
01248 810833
07749 257708

Dw i’n artist tecstiliau cydnabyddedig. Dewch i weld fy mwthyn traddodiadol ym Môn i weld darnau bach wedi’u fframio, darnau crog ar waliau a chwiltiau mawr. Er yn gyfoes mewn arddull caiff rhywfaint o’m gwaith ei ddylanwadu gan batrymau hen gwiltiau Cymreig. Hefyd gwerthu brethynnau a llyfrau

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Crud yr Awel
Greenfield Avenue
Llangefni
LL77 7NU
01248 722017

Rwyf yn paentio lluniau dyfrlliw, olew ac acrylig o draethau Môn.

Bryn Eglwys
Llandyfrydog
Llanerchymedd
LL71 8AH

Rydw i’n byw ar y ddaear ar hyn o bryd, ac ni wn pwy ydw i. Gwn nad ydw i’n gategori. Nid enw mohonof. Rydw i’n broses esblygiadol – un o swyddogaethau cynhenid y bydysawd. Celf yw’r weledigaeth o’r wybodaeth honno, ac yma mae fy ysbrydoliaeth ar gyfer y syniad hwnnw.

sort by last name or town
Mewngofnodi