Proffiliau Aelodau

sort by last name or town

Marian Farm
Penmon
Upper Llangoed
LL58 8ST
07904649070

Mae Marion yn cael ei denu at yr hen dechnegau argraffeg o engrafiadau, toriad leino a syanotype. Trwy’r rhain, mae hi’n archwilio tirweddau, bywyd gwyllt a choed Ynys Môn a thu hwnt.

Agored drwy’r flwyddyn trwy drefniant ymlaen llaw.

Felin Gefn
Cemlyn
Cemaes
LL68 0UD
01407 711228
07974 699493

Geiriau, gwyneb, perthyn, tir, porthladd, pobol, haenau, dwr, chwilio, chwerthin, rhythm, sŵn, erydu, tywydd, gwead, môr, hap a damwain, patina, paent, argraffu, anifail, cyfosod, aderyn, acrylig, olew, hwyl, ymlwybro, plastig, llyfnu, lliw, treugliad amser, graffit, leino, hiraeth, cyswllt, cariad, Cymreictod, côf.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

S Ceramics, Ty Plant
The Boatpool
Rhosneigr
LL64 5YJ
01407 810799
07881 461626

Wrth gael fy ysbrydoli’n weledol gan arfordir Môn a chregyn wedi torri, dw i’n creu cerfluniau cerameg sy’n adlewyrchu’n taith trwy fywyd, gan atseinio’r nerth a’r breuder sydd ynom ni.

Due to unforseen circumstances I will not be able to open on the 1st of April.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw

Carreg Y Gad
Amlwch
LL68 9RW
07808095004

Cyfarwyddwr GeoMon, sefydliad UNESCO sy’n gofalu am ddaeareg ryfeddol Ynys Môn, yn cysylltu fy ngwybodaeth ddaearegol â’m gwaith. Rwy’n archwilio themâu o sut mae daeareg hynafol yn dylanwadu ar y biolegol presennol.

Agored drwy’r flwyddyn trwy drefniant ymlaen llaw.

Seapig
Croeslon, Ceirchiog
Nr. Rhosneigr
LL63 5UH
07736964106

Yn arbenigo mewn gemwaith morwydr naturiol. Arddangosfa o hanes morwydr ar gael i’w weld. Ethos Seapig yw Uwchgylchu, Ailgylchu, Moesegol, Cynaliadwy; ac mae gennym ni siop eco sy’n arddangos gwaith gwneuthurwyr eraill sy’n gyfeillgar a’r blaned.

Ar agor drwy’r flwyddyn

Dolserau
Star
Gaerwen
LL60 6AY
01248 714532

Arlunydd bywyd gwyllt yw Ian ac mae’n gweithio mewn pensil graffit, dyfrlliw ac olew, a’i brif ddiddordeb yw adar. Mae’n aelod o Gymdeithas Ryngwladol Celf Bywyd Gwyllt ac mae’n arddangos yn eu harddangosfa flynyddol a gynhelir yn Nature in Art, Twigworth, Caerloyw, gan dderbyn tair gwobr yn 2007 a 2008.

Brythonfa
Moelfre
LL72 8HT
01248 410309

Mae Keith Shone, a aned yn 1931 ym Mynydd Isa, yn fwyaf dnabyddus am ei baentiadau realistig o chwareli a mynyddoedd Eryri. Mae gwaith newydd Keith yn ymdrin â’r un deunydd pwnc, ond yn defnyddio amrywiaeth o wahanol dechnegau i greu delweddau haniaethol.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Holyhead
Caergybi
LL65 1UN
01407 762012

Diddordeb bod yn hunan-gyflogedig? Gall y Ffatri Fenter® trwy gynllun Blas Ar Fenter gefnogi unigolion di-waith Môn ac Arfon i ddatblygu syniad busnes a rhoi cyfle I gleientiaid I dreialu’r syniad busnes. Rydym yn gwerthu amrywiaeth o gynnyrch celf a chrefft ein cleientiaid.

Nant Y Mor
Bull Bay Road
Amlwch
LL68 9ED
07723 035127

Llythrennau, geiriau, rhyddiaith – defnyddiaf galigraffeg i greu darnau hardd o gelf, gydag iaith yn graidd iddynt. Mae’r gwaith yn amrywio o’r anarferol i’r ffurfiol, fel comisiynau personol neu dim ond er mwyn y pleser o greu rhywbeth.

14 Iscoed
Biwmares
LL58 8HH
01248 810631
07531 384434

Mae gwaith Anne wedi ei ysbrydoli gan ei ffydd a gwead a lliw yn y tirwedd, coed a’r môr o gwmpas Ynys Môn. Mae hi’n defnyddio ystod o gyfryngau gan gynnwys sidan, dyfrlliw, pastel a batic ac yn cynnal gwersi a chlybiau yn wythnosol. Mae hi hefyd yn arddangos yn Oriel Môn.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

2 Beach Cottages
Malltraeth
LL62 5AT
01407 840512

Stiwdio fechan drawiadol yn edrych dros y foryd, yn llawn i’r ymylon o baentiadau bywydau gwyllt a thirluniau, llyfrau, printiau a chardiau. Mae gwaith Philip mewn dros 70 o lyfrau, llawer o gylchgronau ac mewn amryw o gasgliadau Brenhinol a Chenedlaethol a llawer o gasgliadau preifat.

Gaerwen Isaf Studio, Gaerwen Isaf Farm
Chapel Street
Gaerwen
LL60 6DN
01248 421353
07724 110139

Yn dathlu 22 mlynedd yn Stiwdio Galeri Gaerwen Isaf. Datblygiad cyffrous newydd yn defnyddio delweddau 2D o’r Tryloywder Tirluniau gyda fformat 3D. Mae peintiadau gwreiddiol, printiadau a chardiau lled-giwbaidd dal ar gael.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Pen Cefn
Llanbedrgoch
LL76 8NX
01248 450277
07909 226901

Teimlaf yn angerddol am anifeiliaid a’n tirwedd rhyfeddol. Rwyf wedi darganfod pastelau pastel yn ddiweddar ond rwyf hefyd yn mwynhau dyfrlliwiau ac olewau.

Stiwdio Refail
Bodedern
LL65 3SU
01407 740485

Dan ni, Brenda Jones a Tegwyn Francis Jones, yn cynhyrchu gwaith celf o ddiddordeb lleol. Mae gennym ni ddiddordeb yn hen hanes Ynys Môn ac mae rhai darnau
o waith yn ymwneud â’r iaith a diwylliant Cymraeg. Mae darnau eraill yn hollol fympwyol.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

David Hughes Community Centre, (back room)
1 Cadnant Court
Biwmares
LL58 8AL
075556 58963

Grŵp o artistiaid yw’r Straits Art Society sy’n paentio o bersbectifau unigol o dan arweiniad eu tiwtor Chris Hull gan ddefnyddio amrywiaeth o gyfryngau. Mae aelodau yn gwerthu eu gwaith yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, yn ystod ein harddangosfa flynyddol yn Biwmares.

sort by last name or town
Mewngofnodi
Online pharmacy Leader Pharma with the best prices in the United Kingdom.