Proffiliau Aelodau

sort by last name or town

Môr a Mynydd, Pwllfanogl
Ffordd Brynsiencyn
Llanfairpwll
LL61 6PD
01248 712137
07786 874018

Dewch i ymweld â fy stiwdio ysgythru i weld sut mae’r delweddau yn cael eu printio oddi ar blatiau copr a sinc.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Tyn Y Gat
Glanrafon
Llangoed
LL58 8SY
01248 490563
0787 4915 844

Mae Peter Read yn gwneud printiau giclée lliwgar i godi ei galon. ddeng mlynedd a bydd detholiad o’i ymdrechion gorau yn cael eu harddangos. Mae Peter wedi’i ysbrydoli gan Paul Klee a John Craxton.

Oriel Ger Y Fenai
Holyhead Road
Llanfairpwllgwyngyll
LL61 5YQ
07861 467818

Fy ysbrydoliaeth yw’r tirlun naturiol a’r hyn a grewyd gan ddyn, a’r berthynas rhyngddynt. Ceisiaf ddisgrifio effaith goleuni ar yr hyn a welaf. Gweithiaf mewn olew ac acrylig yn bennaf.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

90 Penlon
Menai Bridge
Anglesey
LL59 5NE
07497465106

Mae cerfluniau a phaentiadau Dottie-may yn symbol o
themâu personol trwy fotiffau o chwilfrydedd naturiol
a’r ffigwr benywaidd. Mae gwaith Jonathan yn archwilio
natur, cof, a chanfyddiad trwy baentiadau olew haniaethol.

Gwenallt
Marianglas
LL73 8PE
01248 853741

Mae Llio Rhydderch yn delynores teires o enwogrwydd rhyngwladol. Mae wedi cydweithio gyda nifer o gerddorion amlwg o wahanol gefndiroedd ac wedi perfformio mewn nifer o brif wyliau rhyngwladol. Yn ei chyfansoddiadau mae dylanwad ysbrydolwydd Celtaidd, hen hanes a chwedloniaeth Cymru yn drwm ar ei gwaith.

Canolfan Ucheldre Centre
Millbank
Caergybi
LL65 1TE
01407 765617
07936 278785

Mae straeon, natur a bywyd yng Nghymru yn fy ysbrydoli i wneud paentiadau a cherfluniau. Dw i wrth fy modd yn arbrofi gyda phob mathau o dechneg a deunyddiau i wneud fy ngwaith yn ddiddorol.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Bumwerth
Bae Trearddur
Holyhead
LL65 2LZ
01407 860117

Dw i wedi cael fy ysbrydoli gandirwedd byd natura a
phobi Ynys Mon. Dw i’n mwynhau gweithio a phob mathau o gyfryngau. Ar hyn o bryd, mae i’n well gen i weithio â dyfrilliw, pastel ac inc

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

37 St Seiriols Close
Caergybi
01407 760571

Rwyf yn paentio’n bennaf trwy gyfrwng dyfrlliwiau ac acryligion. Rwyf yn mwynhau paentio tirluniau, morluniau, adeiladau a gwahanol wrthrychau mewn mannau anghysbell o Fôn, fel coed wedi eu plygu gan y gwynt, hen giatiau, waliau a hen beiriannau amaethyddol.

Marian
Penmon
Upper Llangoed
LL58 8ST
07904649070

Mae fy mhrintiadau yn gymysg o ysgythriadau o’r byd naturiaol, a phrintiadau leino – llawer mewn dull cardiau gwaith llaw. Mae themau fy ngwaith yn cynnwys delweddau natur yn gysylltiedig â fy ngwaith gyda AHNE, nofio gwyllt ac ychydig ar beintiadau Dwyreiniol pell ac Indiaidd. Mae’r elw yn cael ei roi i www.brightsparks.org – elusen Brydeinig sy’n cefnogi ysgol gynradd fechan i blant sy’n gweithio yn India.

Felin Gefn
Cemlyn
Cemaes
LL68 0UD
01407 711228
07974 699493

Geiriau, gwyneb, perthyn, tir, porthladd, pobol, haenau, dwr, chwilio, chwerthin, rhythm, sŵn, erydu, tywydd, gwead, môr, hap a damwain, patina, paent, argraffu, anifail, cyfosod, aderyn, acrylig, olew, hwyl, ymlwybro, plastig, llyfnu, lliw, treugliad amser, graffit, leino, hiraeth, cyswllt, cariad, Cymreictod, côf.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

S Ceramics, Ty Plant
The Boatpool
Rhosneigr
LL64 5YJ
01407 810799
07881 461626

Wrth gael fy ysbrydoli’n weledol gan arfordir Môn a chregyn wedi torri, dw i’n creu cerfluniau cerameg sy’n adlewyrchu’n taith trwy fywyd, gan atseinio’r nerth a’r breuder sydd ynom ni.

Due to unforseen circumstances I will not be able to open on the 1st of April.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw

Dolserau
Star
Gaerwen
LL60 6AY
01248 714532

Arlunydd bywyd gwyllt yw Ian ac mae’n gweithio mewn pensil graffit, dyfrlliw ac olew, a’i brif ddiddordeb yw adar. Mae’n aelod o Gymdeithas Ryngwladol Celf Bywyd Gwyllt ac mae’n arddangos yn eu harddangosfa flynyddol a gynhelir yn Nature in Art, Twigworth, Caerloyw, gan dderbyn tair gwobr yn 2007 a 2008.

Brythonfa
Moelfre
LL72 8HT
01248 410309

Mae Keith Shone, a aned yn 1931 ym Mynydd Isa, yn fwyaf dnabyddus am ei baentiadau realistig o chwareli a mynyddoedd Eryri. Mae gwaith newydd Keith yn ymdrin â’r un deunydd pwnc, ond yn defnyddio amrywiaeth o wahanol dechnegau i greu delweddau haniaethol.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Holyhead
Caergybi
LL65 1UN
01407 762012

Diddordeb bod yn hunan-gyflogedig? Gall y Ffatri Fenter® trwy gynllun Blas Ar Fenter gefnogi unigolion di-waith Môn ac Arfon i ddatblygu syniad busnes a rhoi cyfle I gleientiaid I dreialu’r syniad busnes. Rydym yn gwerthu amrywiaeth o gynnyrch celf a chrefft ein cleientiaid.

Nant Y Mor
Bull Bay Road
Amlwch
LL68 9ED
07723 035127

Llythrennau, geiriau, rhyddiaith – defnyddiaf galigraffeg i greu darnau hardd o gelf, gydag iaith yn graidd iddynt. Mae’r gwaith yn amrywio o’r anarferol i’r ffurfiol, fel comisiynau personol neu dim ond er mwyn y pleser o greu rhywbeth.

sort by last name or town
Mewngofnodi