Proffiliau Aelodau

sort by last name or town

Felin Gefn
Cemlyn
Cemaes
LL68 0UD
01407 711228
07974 699493

Geiriau, gwyneb, perthyn, tir, porthladd, pobol, haenau, dwr, chwilio, chwerthin, rhythm, sŵn, erydu, tywydd, gwead, môr, hap a damwain, patina, paent, argraffu, anifail, cyfosod, aderyn, acrylig, olew, hwyl, ymlwybro, plastig, llyfnu, lliw, treugliad amser, graffit, leino, hiraeth, cyswllt, cariad, Cymreictod, côf.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

S Ceramics, Ty Plant
The Boatpool
Rhosneigr
LL64 5YJ
01407 810799
07881 461626

Wrth gael fy ysbrydoli’n weledol gan arfordir Môn a chregyn wedi torri, dw i’n creu cerfluniau cerameg sy’n adlewyrchu’n taith trwy fywyd, gan atseinio’r nerth a’r breuder sydd ynom ni.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw

Dolserau
Star
Gaerwen
LL60 6AY
01248 714532

Arlunydd bywyd gwyllt yw Ian ac mae’n gweithio mewn pensil graffit, dyfrlliw ac olew, a’i brif ddiddordeb yw adar. Mae’n aelod o Gymdeithas Ryngwladol Celf Bywyd Gwyllt ac mae’n arddangos yn eu harddangosfa flynyddol a gynhelir yn Nature in Art, Twigworth, Caerloyw, gan dderbyn tair gwobr yn 2007 a 2008.

Brythonfa
Moelfre
LL72 8HT
01248 410309

Mae Keith Shone, a aned yn 1931 ym Mynydd Isa, yn fwyaf dnabyddus am ei baentiadau realistig o chwareli a mynyddoedd Eryri. Mae gwaith newydd Keith yn ymdrin â’r un deunydd pwnc, ond yn defnyddio amrywiaeth o wahanol dechnegau i greu delweddau haniaethol.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Holyhead
Caergybi
LL65 1UN
01407 762012

Diddordeb bod yn hunan-gyflogedig? Gall y Ffatri Fenter® trwy gynllun Blas Ar Fenter gefnogi unigolion di-waith Môn ac Arfon i ddatblygu syniad busnes a rhoi cyfle I gleientiaid I dreialu’r syniad busnes. Rydym yn gwerthu amrywiaeth o gynnyrch celf a chrefft ein cleientiaid.

Nant Y Mor
Bull Bay Road
Amlwch
LL68 9ED
07723 035127

Llythrennau, geiriau, rhyddiaith – defnyddiaf galigraffeg i greu darnau hardd o gelf, gydag iaith yn graidd iddynt. Mae’r gwaith yn amrywio o’r anarferol i’r ffurfiol, fel comisiynau personol neu dim ond er mwyn y pleser o greu rhywbeth.

THE ART STUDIO
The Bulkeley Hotel
Biwmares
LL58 8Aw
01248 490370
07531 384434

Gwaith wedi ei ysbrydoli gan ei ffydd a chan wead a lliw yn y tirwedd, coed a’r môr o gwmpas Ynys Môn. Peintiadau amlgyfrwng gan gynnwys sidan, dyfrlliw, pastel a batic. Yn cynnal gwersi a chlybiau yn wythnosol. Mae gweithdai ar gael. Artist preswyl yng Ngwesty’r Bulkeley.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

2 Beach Cottages
Malltraeth
LL62 5AT
01407 840512

Stiwdio fechan drawiadol yn edrych dros y foryd, yn llawn i’r ymylon o baentiadau bywydau gwyllt a thirluniau, llyfrau, printiau a chardiau. Mae gwaith Philip mewn dros 70 o lyfrau, llawer o gylchgronau ac mewn amryw o gasgliadau Brenhinol a Chenedlaethol a llawer o gasgliadau preifat.

Gaerwen Isaf Studio, Gaerwen Isaf Farm
Chapel Street
Gaerwen
LL60 6DN
01248 421353
07724 110139

Yn dathlu 22 mlynedd yn Stiwdio Galeri Gaerwen Isaf. Datblygiad cyffrous newydd yn defnyddio delweddau 2D o’r Tryloywder Tirluniau gyda fformat 3D. Mae peintiadau gwreiddiol, printiadau a chardiau lled-giwbaidd dal ar gael.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Pen Cefn
Llanbedrgoch
LL76 8NX
01248 450277
07909 226901

Teimlaf yn angerddol am anifeiliaid a’n tirwedd rhyfeddol. Rwyf wedi darganfod pastelau pastel yn ddiweddar ond rwyf hefyd yn mwynhau dyfrlliwiau ac olewau.

Stiwdio Refail
Bodedern
LL65 3SU
01407 740485

Dan ni, Brenda Jones a Tegwyn Francis Jones, yn cynhyrchu gwaith celf o ddiddordeb lleol. Mae gennym ni ddiddordeb yn hen hanes Ynys Môn ac mae rhai darnau
o waith yn ymwneud â’r iaith a diwylliant Cymraeg. Mae darnau eraill yn hollol fympwyol.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

David Hughes Community Centre, (back room)
1 Cadnant Court
Biwmares
LL58 8AL
075556 58963

Grŵp o artistiaid yw’r Straits Art Society sy’n paentio o bersbectifau unigol o dan arweiniad eu tiwtor Chris Hull gan ddefnyddio amrywiaeth o gyfryngau. Mae aelodau yn gwerthu eu gwaith yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, yn ystod ein harddangosfa flynyddol yn Biwmares.

The Candle Alchemist
Bwthyn Cannwyll
Dwyran
LL61 6RP
07770 894281

Canhwyllau cain sy’n arddangos dyluniadau unigryw a ysbrydolwyd gan yr ynys, ei thirwedd arfordirol a byd natur. Mae posibiliadau diddiwedd ffurf, lliw ac ansawdd i’w cael wrth weithio mewn cŵyr, gan wneud y broses o ddylunio cannwyll newydd yn rhywbeth hudol.

Ar agor drwy gydol y flwyddyn.

Hafdy
Lon Crecrist
Bae Trearddur
01407 861294

Mae Jules, sy’n turnio pren ers dros 20 mlynedd, yn cynhyrchu amrywiaeth helaeth o weithiau unigol ac anrhegion. Pren wedi ei ailgylchu y mae’n ei ddefnyddio’n bennaf, fel pyst ffensio, trawstiau derw a phren o longddrylliadau.

Gamdda
City Dulas
LL70 9EX
01248 410154
07880 893635

Rwyf wedi bod yn ddylunydd/artist ar hyd fy oes. Gweithiaf mewn gwahanol gyfryngau gan gynnwys Acryligau, Dyfrliwiau, Olewau a chelf Brodwaith / Applique. Rwyf yn paentio neu’n pwytho beth bynnag sy’n fy ysbrydoli, ac mae hyn yn arwain at gymysgedd eclectig!

sort by last name or town
Mewngofnodi