Proffiliau Aelodau

sort by last name or town

Oriel Rhosgoch
4 Bro Dawel
Rhosgoch
LL66 0AB
01407 831249
07469946126

Rydyn ni, Paul a Caz Westlake ac ein merch Bonnie Brace yn gweithio yn ein stiwdio yn Oriel Rhosgoch. Gwelir amrywiaeth fawr o gelf mewn gwahanol gyfrwng – tecstiliau, printiadau leino a ffotograffiaeth.
Agored 10am – 5pm.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw

Cadnant Road
Porthaethwy
LL59 5EW
01248 715128

Mae’r Oriel yn arbenigo mewn celf Gymreig gan arlunwyr amlycaf Cymru o’r gorffennol a’r presennol. Cynhelir arddangosfeydd unigol yn rheolaidd yn y brif oriel yn ogystal ag arddangosfeydd newidiol yn yr ystafelloedd eraill.

Ar agor drwy gydol y flwyddyn drwy apwyntiad.

Holyhead Road
Llanfairpwll
LL61 5TX
01248 716911

Mae Oriel Tŷ Celf yn arddangos gwaith Roger Richards, ffotograffydd sy’n byw ym Môn, a ffotograffwyr gwadd lleol. Mae Roger wedi bod yn ymwneud yn broffesiynol yn y celfyddydau gweledol ers dros 40 mlynedd, gan ennill llawer o wobrau rhyngwladol fel ffotograffydd ffilmiau sgrin fawr yn ogystal ag ennill enw fel ffotograffydd dawnus o dirluniau a lluniau llonydd cyfoes.

Beth's Gallery
Cartre
Penysarn
LL69 9YR
01407 831506
07747 516344

Dw i wedi dysgu fy hun a dw i’n mwynhau arbrofi efo lliw. Fel plentyn tyfais i fyny ger Mynydd Parys a
daniodd fy noniau artistig mewn tirluniau, natur a
lliw Dw i’n gwethio mewn acryligau yn bennaf ond yn
mwynhau darganfod cyfryngau eraill

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Rhiangwyn
Llanfechell
LL68 0RG
01407 710796
07733 410395

Mae fy ngwaith i’n amrywiol ac mae’n gynnwys paentio, ffotograffiaeth, delweddu cyfrifiadurol a cherflunio. Trwy ddefnyddio’r haniaethol, ceisaf greu gwaith sy’n annog y gwyliwr i archwilio’i ymateb ei hun heb y canllawiau a roddir gan deitl.

Peintiadau gan arlunydd Cymreig y mae ei gwaith wedi ei ysbrydoli gan dirlun a’u gyfieithu’n haniaeth lliw o dymer ac emosiynau, wedi ei fynegi trwy ddwysedd cynnil a thryleuedd lliw ar gynfas.

Craigle
Beach Road
Benllech
LL74 8SW
01248 853853

Fe wnes i raddio B.A. (anrh) mewn celf a dylunio yn 2002. Ar ôl byw ar Ynys Môn am 43 mlynedd, rwyf hapusaf yn paentio tirlun a morlun, hefyd fy ngardd. Defnyddiaf acrylig fel sail i’m gwaith mewn olew.

The Studio, Maes Yr Awel
Off Mount Street
Porthaethwy
LL59 5BU
01248 717771

Crys Pearce is an established contemporary Fine Artist who regularly exhibits in the UK and abroad and has her own studio and gallery.

Bonc Newydd
Llanbedrgoch
LL76 8SQ
01248 450438
07788 664001

Dw i’n creu ffigurau mewn clai ac mewn papier mâché a chymysgedd o’r ddau. Caiff y ffigurau clai eu tanio gyda gwydreddau heb fod yn realistig, weithiau mewn odyn raku. Dw i hefyd yn cloddio clai yn lleol ac yn cynhyrchu gwaith mwy arbrofol.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Carreg Glas
Llanddaniel
Gaerwen
LL60 6EP
01248 422110
07531 988188

Rwyf yn gweithio mewn acrylig yn bennaf, gydag anifeiliaid o bob math yn cynnig y gwrthrych a’r ysbrydoliaeth i’m paentio. Fy nysgu fy hun a wnes i, ond rwyf wedi bod yn paentio ac yn arddangos ers yn 15 oed ac yn dal i fwynhau’r her ddyddiol o greu rhywbeth newydd a chyffrous.

Plas Bodfa,
Beaumaris,
Llangoed
LL58 8ND
07480 811535

Cyflwyno gosodiadau, perfformiadau ac archwiliadau o
galchfaen a phowdr calchfaen yn ei wahanol ffurfiau.
Mae Mari Rose Pritchard a Julie Upmeyer yn cyflwyno
‘Void Fraction’, ymchwiliad parhaus i athreiddedd ac
amser dwfn. Gweler ein gwefan am amseroedd
perfformiad

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Cadnant Road
Porthaethwy
LL59 5NH
01248 717174

Eleni mae gennym ddau arlunydd yn gweithio yn y Gerddi Cudd; mae Sarah Key yn tynnu ei hysbrydoliaeth o’r blodau, dail a phlanhigion tra bod John Hedley yn gweithio ar baentiadau a gwaith collage a ysbrydolir gan y coed yng Nghoed Cadnant.

Bronant, 4 Caer Llech
Glanhwfa Road
Llangefni
LL77 7HD
01248 724500

Graddiaid mewn Gwneud Printiau Celf Gain, ond yn ddiweddar rwyf wedi ymddiddori mewn gwaith mosäig. Dyfarnwyd grant imi gan Gyngor Celfyddydau Cymru i fynychu cwrs mosäig yn Ravenna yn yr Eidal. Hoffaf y rhythm y mae mosäig yn ei greu, a’r ffordd y mae lleoliad ac adlewyrchiad y golau’n effeithio ar y gwaith.

Tyn Beudy
Llangristiolus
Bodorgan
LL62 5PY
01248 724296

Mae fy ngwaith yn cynnwys paentiadau olew mawr ar ganfas, siarcol a lluniadau pensel. Teimlaf berthynas agos iawn â phethau sy’n plygu a marw wrth iddynt ystumio o’u ffurfiau unplyg. Blodeuo organig a lliwiau daearol, mae’r gwaith yn dathlu chwilfrydedd am y ffurfiau naturiol a geir mewn gwrychoedd a chaeau.

The Studio
28A Steeple Lane
Biwmares
LL58 8AE
01248 811587
07807 977603

Mae Georgina Rambton yn paentio portreadau cyfoes ar raddfa fawr mewn dyfrliw/gouache ac acrylig. Mae ei gyrfa’n rhychwantu 40 mlynedd, fel darlithydd a dylunydd. Arddangosir ei gwaith yn rhyngwladol yn ogystal ag yn lleol.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

sort by last name or town
Mewngofnodi