Proffiliau Aelodau

sort by last name or town

Awelon
Beach Road
Porthaethwy
LL59 5HE
01248 712834
07941 389508

Rwyf yn ddylunydd-wneuthurwraig o ddillad lliain, ffelt cyfoes wedi ei rowlio â llaw a ffelt nuno, sgarffiau, lapiadau, hetiau a chlustogau. Rwyf wedi bod yn gweithio gyda thecstilau yn yr ardal ers llawer blwyddyn.

Trearddur Bay Village Hall
Lon Y Traeth
LL65 2YJ
07999 568547

Mae Grŵp Celf Bae Trearddur, dan arweiniad ein tiwtor Sue Griffiths, yn cyfarfod bob dydd Llun yn y Neuadd Bentref. Ar gyfer y Stiwdios Agored rydym yn arddangos yn Neuadd Bentref Bae Trearddur.

Agored drwy’r flwyddyn trwy drefniant ymlaen llaw.

2 SEFTON BUILDINGS
LON GOCH
AMLWCH
LL68 9EN
07867475744

Mae Oriel Amlwch yn llawn dop o ddarnau hardd wedi’u crefftio â llaw, sy’n ei gwneud yn gyrchfan hanfodol i ymwelwyr a phobl leol fel ei gilydd. Yn cael ei redeg gan dîm o wirfoddolwyr rydych yn sicr o gael croeso cynnes.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

2 SEFTON BUILDINGS
LON GOCH
AMLWCH
LL68 9EN
07867475744

Mae Oriel Amlwch yn llawn dop o ddarnau hardd wedi’u crefftio â llaw, sy’n ei gwneud yn gyrchfan hanfodol i ymwelwyr a phobl leol fel ei gilydd. Yn cael ei redeg gan dîm o wirfoddolwyr rydych yn sicr o gael croeso cynnes.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Canolfan Cefni Unit 1
11-13 High Street
Llangefni
LL77 7LT
01248 750005
07777 692033

Mae wyth o luniau gwreiddiol yn darlunio Syr Kyffin Williams RA, gan Karel Lek MBE, RCA, Malcolm Edwards RCA ac Ann Lewis RCA. Mae gennym hefryd Lyfrau Cristnogol Argraffiadau Cyfyngedig ar Hanes Methodistiaeth ym Môn o 1730 i 2011 gan yr Athro D Ben Rees, Lerpwl.

Oriel Ger-Y-Fenai
Holyhead Road
Llanfairpwll
LL61 5YQ
01248 541143
07720 877487

Rydym yn arddangos gwaith llawer o artistiaid Gogledd Cymru gydag arddangosfeydd newidiol bob mis o’r flwyddyn. Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth fframio lluniau pwrpasol o safon.

Ar agor drwy’r flwyddyn

Oriel Môn
Llangefni
LL77 7TQ
01248 724444

Oriel Môn yw prif amgueddfa ac Oriel arddangos Ynys Môn. I’w chynulleidfa artistig, mae’r Oriel yn cynnig rhaglen ddeinamig o arddangosfeydd creadigol o bob math o ffurfiau celf, gan arddangos gwaith arlunwyr profiadol a thalentau ifanc fel ei gilydd.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn.

Oriel Rhosgoch
4 Bro Dawel
Rhosgoch
LL66 0AB
01407 831249
07469946126

Rydyn ni, Paul a Caz Westlake ac ein merch Bonnie Brace yn gweithio yn ein stiwdio yn Oriel Rhosgoch. Gwelir amrywiaeth fawr o gelf mewn gwahanol gyfrwng – tecstiliau, printiadau leino a ffotograffiaeth.
Agored 10am – 5pm.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw

Cadnant Road
Porthaethwy
LL59 5EW
01248 715128

Mae’r Oriel yn arbenigo mewn celf Gymreig gan arlunwyr amlycaf Cymru o’r gorffennol a’r presennol. Cynhelir arddangosfeydd unigol yn rheolaidd yn y brif oriel yn ogystal ag arddangosfeydd newidiol yn yr ystafelloedd eraill.

Ar agor drwy gydol y flwyddyn drwy apwyntiad.

Holyhead Road
Llanfairpwll
LL61 5TX
01248 716911

Mae Oriel Tŷ Celf yn arddangos gwaith Roger Richards, ffotograffydd sy’n byw ym Môn, a ffotograffwyr gwadd lleol. Mae Roger wedi bod yn ymwneud yn broffesiynol yn y celfyddydau gweledol ers dros 40 mlynedd, gan ennill llawer o wobrau rhyngwladol fel ffotograffydd ffilmiau sgrin fawr yn ogystal ag ennill enw fel ffotograffydd dawnus o dirluniau a lluniau llonydd cyfoes.

Beth's Gallery
Cartre
Penysarn
LL69 9YR
01407 831506
07747 516344

Dw i wedi dysgu fy hun a dw i’n mwynhau arbrofi efo lliw. Fel plentyn tyfais i fyny ger Mynydd Parys a
daniodd fy noniau artistig mewn tirluniau, natur a
lliw Dw i’n gwethio mewn acryligau yn bennaf ond yn
mwynhau darganfod cyfryngau eraill

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Rhiangwyn
Llanfechell
LL68 0RG
01407 710796
07733 410395

Mae fy ngwaith i’n amrywiol ac mae’n gynnwys paentio, ffotograffiaeth, delweddu cyfrifiadurol a cherflunio. Trwy ddefnyddio’r haniaethol, ceisaf greu gwaith sy’n annog y gwyliwr i archwilio’i ymateb ei hun heb y canllawiau a roddir gan deitl.

Peintiadau gan arlunydd Cymreig y mae ei gwaith wedi ei ysbrydoli gan dirlun a’u gyfieithu’n haniaeth lliw o dymer ac emosiynau, wedi ei fynegi trwy ddwysedd cynnil a thryleuedd lliw ar gynfas.

Craigle
Beach Road
Benllech
LL74 8SW
01248 853853

Fe wnes i raddio B.A. (anrh) mewn celf a dylunio yn 2002. Ar ôl byw ar Ynys Môn am 43 mlynedd, rwyf hapusaf yn paentio tirlun a morlun, hefyd fy ngardd. Defnyddiaf acrylig fel sail i’m gwaith mewn olew.

The Lime Kiln
Red Wharf Bay
LL75 8RQ
(English) 01248 717771

Lliwiwr yw Crys sydd yn dangos ei chariad at naratifau trwy ei gwaith. Wedi’i hysbrydoli gan yr egni amrwd
a geir yn y dirwedd, mae’n parhau i gynhyrchu delweddau chwareus a llawn dychymyg.

sort by last name or town
Mewngofnodi
Online pharmacy Leader Pharma with the best prices in the United Kingdom.