Proffiliau Aelodau

sort by last name or town

The Studio, Maes Yr Awel
Off Mount Street
Porthaethwy
LL59 5BU
01248 717771

Crys Pearce is an established contemporary Fine Artist who regularly exhibits in the UK and abroad and has her own studio and gallery.

Bonc Newydd
Llanbedrgoch
LL76 8SQ
01248 450438
07788 664001

Dw i’n creu ffigurau mewn clai ac mewn papier mâché a chymysgedd o’r ddau. Caiff y ffigurau clai eu tanio gyda gwydreddau heb fod yn realistig, weithiau mewn odyn raku. Dw i hefyd yn cloddio clai yn lleol ac yn cynhyrchu gwaith mwy arbrofol.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Carreg Glas
Llanddaniel
Gaerwen
LL60 6EP
01248 422110
07531 988188

Rwyf yn gweithio mewn acrylig yn bennaf, gydag anifeiliaid o bob math yn cynnig y gwrthrych a’r ysbrydoliaeth i’m paentio. Fy nysgu fy hun a wnes i, ond rwyf wedi bod yn paentio ac yn arddangos ers yn 15 oed ac yn dal i fwynhau’r her ddyddiol o greu rhywbeth newydd a chyffrous.

Plas Bodfa
(English) Llangoed
Llangoed
LL58 8ND
07480 811535

Mae hanes, storiau a gwaith celf cyfoes yn dwad at ei gilydd yn yr arddangosfa gynhwysfawr yma ym maenordy 100 mlwydd oed Plas Bodfa. Dewch i ddarganfod 77 gwaith creadigol drwy ddulliau gweledol, clywedol, perfformiad a gosodiadau-safl- eoedd penodol.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Cadnant Road
Porthaethwy
LL59 5NH
01248 717174

Eleni mae gennym ddau arlunydd yn gweithio yn y Gerddi Cudd; mae Sarah Key yn tynnu ei hysbrydoliaeth o’r blodau, dail a phlanhigion tra bod John Hedley yn gweithio ar baentiadau a gwaith collage a ysbrydolir gan y coed yng Nghoed Cadnant.

Bronant, 4 Caer Llech
Glanhwfa Road
Llangefni
LL77 7HD
01248 724500

Graddiaid mewn Gwneud Printiau Celf Gain, ond yn ddiweddar rwyf wedi ymddiddori mewn gwaith mosäig. Dyfarnwyd grant imi gan Gyngor Celfyddydau Cymru i fynychu cwrs mosäig yn Ravenna yn yr Eidal. Hoffaf y rhythm y mae mosäig yn ei greu, a’r ffordd y mae lleoliad ac adlewyrchiad y golau’n effeithio ar y gwaith.

Tyn Beudy
Llangristiolus
Bodorgan
LL62 5PY
01248 724296

Mae fy ngwaith yn cynnwys paentiadau olew mawr ar ganfas, siarcol a lluniadau pensel. Teimlaf berthynas agos iawn â phethau sy’n plygu a marw wrth iddynt ystumio o’u ffurfiau unplyg. Blodeuo organig a lliwiau daearol, mae’r gwaith yn dathlu chwilfrydedd am y ffurfiau naturiol a geir mewn gwrychoedd a chaeau.

The Studio
28A Steeple Lane
Biwmares
LL58 8AE
01248 811587
07807 977603

Mae Georgina Rambton yn paentio portreadau cyfoes ar raddfa fawr mewn dyfrliw/gouache ac acrylig. Mae ei gyrfa’n rhychwantu 40 mlynedd, fel darlithydd a dylunydd. Arddangosir ei gwaith yn rhyngwladol yn ogystal ag yn lleol.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Môr a Mynydd, Pwllfanogl
Ffordd Brynsiencyn
Llanfairpwll
LL61 6PD
01248 712137
07786 874018

Dewch i ymweld â fy stiwdio ysgythru i weld sut mae’r delweddau yn cael eu printio oddi ar blatiau copr a sinc.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Oriel Ger Y Fenai
Holyhead Road
Llanfairpwllgwyngyll
LL61 5YQ
07861 467818

Fy ysbrydoliaeth yw’r tirlun naturiol a’r hyn a grewyd gan ddyn, a’r berthynas rhyngddynt. Ceisiaf ddisgrifio effaith goleuni ar yr hyn a welaf. Gweithiaf mewn olew ac acrylig yn bennaf.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Gwenallt
Marianglas
LL73 8PE
01248 853741

Mae Llio Rhydderch yn delynores teires o enwogrwydd rhyngwladol. Mae wedi cydweithio gyda nifer o gerddorion amlwg o wahanol gefndiroedd ac wedi perfformio mewn nifer o brif wyliau rhyngwladol. Yn ei chyfansoddiadau mae dylanwad ysbrydolwydd Celtaidd, hen hanes a chwedloniaeth Cymru yn drwm ar ei gwaith.

Canolfan Ucheldre Centre
Millbank
Caergybi
LL65 1TE
01407 765617
07936 278785

Mae straeon, natur a bywyd yng Nghymru yn fy ysbrydoli i wneud paentiadau a cherfluniau. Dw i wrth fy modd yn arbrofi gyda phob mathau o dechneg a deunyddiau i wneud fy ngwaith yn ddiddorol.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Bumwerth
Bae Trearddur
Holyhead
LL65 2LZ
01407 860117

Caf fy arwain gan yr amrywiol agweddau niferus o’r amgylchedd amaethyddol a gwledig lle’r wyf yn byw. Caf fy ysbrydoli gan ei waith, bywyd, y bobl a’r anifeiliaid sy’n ymwneud a’r ffordd hon o fyw. Gwaith gwreiddiol, printiadau a chardiau i’w gweld yn fy stiwdio ar y ffarm.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

37 St Seiriols Close
Caergybi
01407 760571

Rwyf yn paentio’n bennaf trwy gyfrwng dyfrlliwiau ac acryligion. Rwyf yn mwynhau paentio tirluniau, morluniau, adeiladau a gwahanol wrthrychau mewn mannau anghysbell o Fôn, fel coed wedi eu plygu gan y gwynt, hen giatiau, waliau a hen beiriannau amaethyddol.

Marian
Penmon
Upper Llangoed
LL58 8ST
07904649070

Mae fy mhrintiadau yn gymysg o ysgythriadau o’r byd naturiaol, a phrintiadau leino – llawer mewn dull cardiau gwaith llaw. Mae themau fy ngwaith yn cynnwys delweddau natur yn gysylltiedig â fy ngwaith gyda AHNE, nofio gwyllt ac ychydig ar beintiadau Dwyreiniol pell ac Indiaidd. Mae’r elw yn cael ei roi i www.brightsparks.org – elusen Brydeinig sy’n cefnogi ysgol gynradd fechan i blant sy’n gweithio yn India.

sort by last name or town
Mewngofnodi