Proffiliau Aelodau

1 2 3 4 5 6 14
sort by last name or town

Tal Y Sarn Farm
Dwyran
LL61 6RD
07783257470

Deborah Ash graduated from Edinburgh College of Art & went on to become a Concept Artist for a virtual reality game company in the US. She works with a variety of media, such as printmaking, pyrography & digital art.

Open all year by appointment

07557 940107

Rwyf yn artist amlddisgyblaethol, yn gwneud celf sy’n ymgorffori themâu personol iawn a sylwadau cymdeithasol wleidyddol, ac sy’n tyfu’n organig trwy’r broses o wneud.

Canolfan Beaumaris
Rating Row
Biwmares
LL58 8AL
07554 431146

Artistiaid Heneiddio’n Dda o Langefni ac Amlwch, pawb yn 50+ oed (neu’n hŷn!), sy’n gweithio mewn amrywiaeth helaeth o gyfryngau ac arddulliau. Gan baentio er pleser yn bennaf, mae llawer yn gwerthu eu gwaith yn llwyddiannus, yn cymryd comisiynau ac wedi ennill mewn Eisteddfodau lleol.

Alerlleiniog Car Park,
Llangoed
LL58 8RN
07929492056

Mae’r Llwybr Cerfluniau yn cyflwyno gosodiadau,
perfformiadau a cherfluniau o amgylch chastell mwnt
a beili Aberlleiniog, drwy’r coed ac ar draeth Lleiniog.

Red Studio
Caim
Penmon
LL58 8SP
01248 490198
07902109431

Artistiaid/gwneuthurwyr sy’n arddangos: Jo Alexander
(cyfryngau cymysg 2D), Maggie Evans (basgedi),
Lillemor Latham (cerameg crochenwaith caled),
a Lydia Latham (llestri pren wedi’u cerfio â llaw).
Arddangosiadau o arfer gwaith.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Unit 5/6 Llanerchymedd Ind Est
Farmer Street
Llanerchymedd
LL71 8DS
01248 470903
07975 990001

Paentiwr a gwneuthurwr printiau sy’n broffesiynol ers 1975. Wedi arddangos yn helaeth gan gynnwys: yr Academi Frenhinol, y Victoria and Albert Museum, yr Academi Frenhinol Gymreig, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Amgueddfa Genedlaethol Cymru, a’i waith mewn llawer o gasgliadau cyhoeddus a phreifat. Lluniau gwreiddiol, brasluniau a phrintiau newydd i’w gweld yn y stiwdio.

1 Mynydd Crafcoed
Llanddona
Biwmares
LL58 8TX
01248 811275

Rwyf yn paentio morluniau a thirluniau mewn olew ac acryligau. Astudiais yng Ngholeg Celf Ealing yn Llundain. Mae fy ngwaith wedi cael ei arddangos mewn orielau yn Llundain. Rwyf bellach yn byw ym Môn. Caf fy ysbrydoli gan hanes hen longddrylliadau, tirnodau a’r arfordir o amgylch yr ynys.

Brynrefail
Dulas
LL70 9PJ
01248 410391
07908 117932

Rydym yn grŵp o artistiaid sy’n rhannu ac yn gofalu am ein gilydd gan werthu trwy gaffi /siop yn Dulas, ac mae gennym amrywiaeth helaeth o nwyddau crefft yn cael eu harddangos. Mae ein caffi yn gweithredu fel canolfan gymunedol ar gyfer gweithdai galw heibio celfyddydol ac fel lle cymdeithasol i ofalwyr ddod ynghyd.

Arfryn
3 Lôn Foel Graig
Llanfairpwll
LL61 5RZ
01248 712564
07747 352361

Mae Annie Rosewarne a Angela Thompson yn dylunio ac yn gwneud amrywiaeth o nwyddau brethyn hyfryd a chrefftus, gan gyfnewid adnoddau i leihau ac ailddefnyddio deunyddiau. Mae bagiau, pyrsiau, bagiau gemwaith a chasau sbectol Annie yn cyfateb o ran lliwiau ac wedi eu leinio. Mae gwaith Angela yn cynnwys broetsau o frethyn, cardiau conau anrhegion brodwaith Victoraidd, hongiadau wal a collages.

10 Caergelach
Llandegfan
LL59 5UF
01248 717752
07818 633932

Dw i’n gwneud modrwyau llwy arian hynafol â llaw, gan ddefnyddio arfau llaw, a’u siapio’n oer. Mae’r fodrwy llwy arian yn dyddio’n ôl i’r 17eg ganrif pan oedd hanesion am weision yn dwyn llwy aur o’r plasty lle byddent yn gweithio arni a’i throi’n fodrwy briodas!

Gorslwyd
Shepherd's Hill
Tyn-Y-Gongl
LL74 8NS
01248 853772
07500 289744

Rwyf yn paentio morluniau a thirluniau mewn olew ac acryligau. Astudiais yng Ngholeg Celf Ealing yn Llundain. Mae fy ngwaith wedi cael ei arddangos mewn orielau yn Llundain. Rwyf bellach yn byw ym Môn. Caf fy ysbrydoli gan hanes hen longddrylliadau, tirnodau a’r arfordir o amgylch yr ynys.

18 Church Street
Biwmares
LL58 8AB
07990014762

Artistiaid preswyl Zara Kimbley-Henry, John Kimbley-Henry, Dylan Roberts, Petra Micklethwaite, Pat Mowell, Helen Worthington. Casgliad o waith amrywiol gan artistiaid lleolyn cael eu cefnogi gan ddwy arddangosfa unigol bob mis. Rydym ni hefyd yn fframio.

Stanley House
2 Market Street
Amlwch
LL68 9ET
07796 487617

Mae Stiwdio Artisan yn farchnad newydd yng Ngogledd yr Ynys yn arbenigo mewn gwaith celf a chrefft yn ogystal â darparu adnoddau addas i bob oed a gallu. Dan ni hefyd yn arddangos gwaith artistiaid a chrefftwyr lleol o dro i dro.

Ar agor trwy’r flwyddyn

Oriel Yr Hen Ysgol / The Old School Gallery
Aberffraw
LL63 5EJ
01407 840680
07976 903375

Mae’r Oriel yn gartref i Artism UK sy’n cefnogi artistiaid ar y sbectrwm awtistig. Yr Arddangosfa ar gyfer y Stiwdios Agored fydd ein 6ed sioe agored flynyddol. Rydym hefyd wedi gwahodd amryw o artistiaid lleol i arddangos eleni er mwyn hyrwyddo cynhwysiant.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw..

1 2 3 4 5 6 14
sort by last name or town
Mewngofnodi