Proffiliau Aelodau

1 2 3 4 5 6 15
sort by last name or town

Tal Y Sarn Farm
Dwyran
LL61 6RD
07783257470

Deborah Ash graduated from Edinburgh College of Art & went on to become a Concept Artist for a virtual reality game company in the US. She works with a variety of media, such as printmaking, pyrography & digital art.

Open all year by appointment

07557 940107

Rwyf yn artist amlddisgyblaethol, yn gwneud celf sy’n ymgorffori themâu personol iawn a sylwadau cymdeithasol wleidyddol, ac sy’n tyfu’n organig trwy’r broses o wneud.

Canolfan Beaumaris
Rating Row
Biwmares
LL58 8AL
07554 431146

Artistiaid Heneiddio’n Dda o Langefni ac Amlwch, pawb yn 50+ oed (neu’n hŷn!), sy’n gweithio mewn amrywiaeth helaeth o gyfryngau ac arddulliau. Gan baentio er pleser yn bennaf, mae llawer yn gwerthu eu gwaith yn llwyddiannus, yn cymryd comisiynau ac wedi ennill mewn Eisteddfodau lleol.

Alerlleiniog Car Park,
Llangoed
LL58 8RN
07929492056

This event has been postponed due to weather.

Mae’r Llwybr Cerfluniau yn cyflwyno gosodiadau,
perfformiadau a cherfluniau o amgylch chastell mwnt
a beili Aberlleiniog, drwy’r coed ac ar draeth Lleiniog.

Red Studio
Caim
Penmon
LL58 8SP
01248 490198
07902109431

Artistiaid/gwneuthurwyr sy’n arddangos: Jo Alexander
(cyfryngau cymysg 2D), Maggie Evans (basgedi),
Lillemor Latham (cerameg crochenwaith caled),
a Lydia Latham (llestri pren wedi’u cerfio â llaw).
Arddangosiadau o arfer gwaith.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

1 Mynydd Crafcoed
Llanddona
Biwmares
LL58 8TX
01248 811275

Rwyf yn paentio morluniau a thirluniau mewn olew ac acryligau. Astudiais yng Ngholeg Celf Ealing yn Llundain. Mae fy ngwaith wedi cael ei arddangos mewn orielau yn Llundain. Rwyf bellach yn byw ym Môn. Caf fy ysbrydoli gan hanes hen longddrylliadau, tirnodau a’r arfordir o amgylch yr ynys.

Brynrefail
Dulas
LL70 9PJ
01248 410391
07908 117932

Rydym yn grŵp o artistiaid sy’n rhannu ac yn gofalu am ein gilydd gan werthu trwy gaffi /siop yn Dulas, ac mae gennym amrywiaeth helaeth o nwyddau crefft yn cael eu harddangos. Mae ein caffi yn gweithredu fel canolfan gymunedol ar gyfer gweithdai galw heibio celfyddydol ac fel lle cymdeithasol i ofalwyr ddod ynghyd.

Arfryn
3 Lôn Foel Graig
Llanfairpwll
LL61 5RZ
01248 712564
07747 352361

Mae Annie Rosewarne a Angela Thompson yn dylunio ac yn gwneud amrywiaeth o nwyddau brethyn hyfryd a chrefftus, gan gyfnewid adnoddau i leihau ac ailddefnyddio deunyddiau. Mae bagiau, pyrsiau, bagiau gemwaith a chasau sbectol Annie yn cyfateb o ran lliwiau ac wedi eu leinio. Mae gwaith Angela yn cynnwys broetsau o frethyn, cardiau conau anrhegion brodwaith Victoraidd, hongiadau wal a collages.

10 Caergelach
Llandegfan
LL59 5UF
01248 717752
07818 633932

Dw i’n gwneud modrwyau llwy arian hynafol â llaw, gan ddefnyddio arfau llaw, a’u siapio’n oer. Mae’r fodrwy llwy arian yn dyddio’n ôl i’r 17eg ganrif pan oedd hanesion am weision yn dwyn llwy aur o’r plasty lle byddent yn gweithio arni a’i throi’n fodrwy briodas!

Gorslwyd
Shepherd's Hill
Tyn-Y-Gongl
LL74 8NS
01248 853772
07500 289744

Er bod fy ngwaith yn haniaethol yn bennaf, mae
o hefyd yn gynrychioliadol o Ynys Môn a Gogledd Cymru. Rwy’n caru’r golau, yr awyr fawr, y môr mawr a gobeithio fy mod yn adlewyrchu hyn yn fy mhaentiadau boed yn fawr ar gynfas neu’n fach o dan wydr – dewch i weld!

18 Church Street
Biwmares
LL58 8AB
07990014762

Artistiaid preswyl Zara Kimbley-Henry, John Kimbley-Henry, Dylan Roberts, Petra Micklethwaite, Pat Mowell, Helen Worthington. Casgliad o waith amrywiol gan artistiaid lleolyn cael eu cefnogi gan ddwy arddangosfa unigol bob mis. Rydym ni hefyd yn fframio.

Stanley House
2 Market Street
Amlwch
LL68 9ET
07796 487617

Mae Stiwdio Artisan yn allfa annibynnol ar arfordir y Gogledd Ynys Môn yn arbenigo mewn celf, crefft a chynnyrch lleol hefyd fel cyflenwadau addas i bob oed neu allu.

Ar agor trwy’r flwyddyn

Oriel Yr Hen Ysgol / The Old School Gallery
Aberffraw
LL63 5EJ
01407 840680
07976 903375

Mae’r Oriel yn gartref i Artism UK sy’n cefnogi artistiaid ar y sbectrwm awtistig. Yr Arddangosfa ar gyfer y Stiwdios Agored fydd ein 6ed sioe agored flynyddol. Rydym hefyd wedi gwahodd amryw o artistiaid lleol i arddangos eleni er mwyn hyrwyddo cynhwysiant.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw..

26 Chapel Street
Biwmares
LL58 8DS
01248 810781

Arlunydd Alison Englefield a gwneuthurwr ffilm Clare Calder-Marshall yw Artwaves. Mae’r ddwy arlunydd yn ymateb i’n amgylchedd o’n hamgylch, y presennol a’r gorffennol.

Ysbrydoliaeth: cerrig beddi llechen wedi’n cerfio ac hanes. Cyfrwng: Cyfrwng cymysg ar gynfas, collage a phrintiadau. Broc mor: llechen/metel/tsieni yn arwain at gerfluniaeth,ffotograffaeth ac animeiddio.

1 2 3 4 5 6 15
sort by last name or town
Mewngofnodi
Online pharmacy Leader Pharma with the best prices in the United Kingdom.