Rhian Catrin Price

Bronant, 4 Caer Llech
Glanhwfa Road
Llangefni
LL77 7HD
01248 724500

Turn opposite Heron Petrol Station to Caer Llech. Dead end – mosaic sign will point the way.

Graddiaid mewn Gwneud Printiau Celf Gain, ond yn ddiweddar rwyf wedi ymddiddori mewn gwaith mosäig. Dyfarnwyd grant imi gan Gyngor Celfyddydau Cymru i fynychu cwrs mosäig yn Ravenna yn yr Eidal. Hoffaf y rhythm y mae mosäig yn ei greu, a’r ffordd y mae lleoliad ac adlewyrchiad y golau’n effeithio ar y gwaith.

Mewngofnodi
Online pharmacy Leader Pharma with the best prices in the United Kingdom.