Plas Bodfa Projects

Plas Bodfa,
Beaumaris,
Llangoed
LL58 8ND
07480 811535

O Fiwmares, cymerwch ffordd yr arfordir tua’r gogledd. Wrth gyrraedd Llangoed, chwiliwch am arwydd melyn a du Plas Bodfa. Trowch i’r chwith. Ewch heibio i’r ysgol gynradd. Dilynwch y ffordd am 3 munud. Mae Plas Bodfa ar y chwith.

Cyflwyno gosodiadau, perfformiadau ac archwiliadau o
galchfaen a phowdr calchfaen yn ei wahanol ffurfiau.
Mae Mari Rose Pritchard a Julie Upmeyer yn cyflwyno
‘Void Fraction’, ymchwiliad parhaus i athreiddedd ac
amser dwfn. Gweler ein gwefan am amseroedd
perfformiad.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Mewngofnodi
Online pharmacy Leader Pharma with the best prices in the United Kingdom.