Peter Read

Tyn Y Gat
Glanrafon
Llangoed
LL58 8SY
01248 490563
0787 4915 844

O faes parcio Glanrafon ewch i fyny’r allt. Trowch i’r dde ar yr ynys laswelltog. Pasiwch yn troi i’r Traeth Gwyn. Mae Tyn y Gat yn chweched ty ar hyd y lôn; bwthyn unllawr gwyn. Ewch i mewn trwy’r porth.

Mae Peter Read yn gwneud printiau giclée lliwgar i godi ei galon. ddeng mlynedd a bydd detholiad o’i ymdrechion gorau yn cael eu harddangos. Mae Peter wedi’i ysbrydoli gan Paul Klee a John Craxton.

Mewngofnodi
Online pharmacy Leader Pharma with the best prices in the United Kingdom.