Pam Ing

Bwlch
Mynydd Bodafon
Llanerchymedd
LL71 8BG
01248 471115

At Craft Shop in Brynrefail turn off the A5025 signposted to St Michaels Church. Follow the road for 1.3 miles then turn right into track past a car park. Bwlch is first house on left.

Rwyf wrth fy modd yn cerfio carreg er gwaethaf y ffaith ei fod yn gyfrwng araf a chaled. Teimlaf y dylai cerfiadau carreg gynnig profiad gweledol a chyffyrddol. Mae’r ysbrydoliaeth i’m gwaith yn naturiaethol i raddau helaeth ac efallai ei fod yn dod o’r garreg ei hun cyn ei thorri, neu o ddelweddau a welaf wrth gerdded o gwmpas Môn.

Mewngofnodi