Oriel Daniel Gallery

Canolfan Cefni Unit 1
11-13 High Street
Llangefni
LL77 7LT
01248 750005
07777 692033

We have a Gallery and Tea Room on the High Street in Llangefni.

Mae wyth o luniau gwreiddiol yn darlunio Syr Kyffin Williams RA, gan Karel Lek MBE, RCA, Malcolm Edwards RCA ac Ann Lewis RCA. Mae gennym hefryd Lyfrau Cristnogol Argraffiadau Cyfyngedig ar Hanes Methodistiaeth ym Môn o 1730 i 2011 gan yr Athro D Ben Rees, Lerpwl.

Mewngofnodi