Mick Brown

Bryn Eglwys
Llandyfrydog
Llanerchymedd
LL71 8AH
01248 470703

From Llanerchymedd on the B5115 to Amlwch, take 1st right, at crossroads take a right, 3rd house on the left.

Gellid disgrifio fy ngwaith fel cipolwg o fywyd mewn collage. Byddaf yn mynd trwy ddetholiad o wybodaeth ac yn gosod y delweddau ar arwyneb statig sy’n dod yn fan o fyfyrdod. Byddaf yn cyfeirio at destunau a straeon o draddodiad eang. Byddaf yn cyfeirio’n gyson at ddywediadau o’r Beibl.

Mewngofnodi