Malcolm Ozanne

Rhiangwyn
Llanfechell
LL68 0RG
01407 710796
07733 410395

From the roundabout at Cemaes Bay, take the road signposted to Llanfechell. In 1 mile turn left to Llanfechell. Take first turn right (by 30mph signs) I am 150 yards on left.

Mae fy ngwaith i’n amrywiol ac mae’n gynnwys paentio, ffotograffiaeth, delweddu cyfrifiadurol a cherflunio. Trwy ddefnyddio’r haniaethol, ceisaf greu gwaith sy’n annog y gwyliwr i archwilio’i ymateb ei hun heb y canllawiau a roddir gan deitl.

Mewngofnodi