Maggi Jones Maizels

Clwyd Y Gog, 1 Tan Lôn
Glanrafon
Biwmares
LL58 8SY
01248 490265
07597 957315

Entering Llangoed, turn left at the bottom of the hill by bridge, continue for 1 mile, turn right at a triangle of grass and postbox – go past two houses and then I am in the semi-detached with parking.

Cefais fy magu ym Mhorthaethwy ac astudiais yn Lerpwl, Chelsea a’r RCA. Bûm yn gweithio fel darlunydd ac uwch ddarlithydd mewn colegau celf ac fel cyfarwyddwr
celf y cylchgrawn Raw Vision. Dw i’n paentio ar lechen, gan greu tirluniau a gemwaith wedi eu hysbrydoli gan Gymreictod.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Mewngofnodi