Kevin Andrews

1 Mynydd Crafcoed
Llanddona
Biwmares
LL58 8TX
01248 811275

Entering Llanddona from Beaumaris carry straight on until you see the school sign on the left, the Studio is in the cream bungalow on the corner opposite

Rwyf yn paentio morluniau a thirluniau mewn olew ac acryligau. Astudiais yng Ngholeg Celf Ealing yn Llundain. Mae fy ngwaith wedi cael ei arddangos mewn orielau yn Llundain. Rwyf bellach yn byw ym Môn. Caf fy ysbrydoli gan hanes hen longddrylliadau, tirnodau a’r arfordir o amgylch yr ynys.

Mewngofnodi