June Hughes

Ebeneser Chapel School Room
Niwbwrch
LL61 6WG
01248 430508

A4080 from Llanfairpwll, through Brynsiencyn to Newborough. Before village centre, on your left is the Ebeneser Chapel. The school room at the rear is the Open Studio (3 artists). Parking on the road outside the chapel.

Daw fy ysbrydolaeth o liw yn hytrach nag o’r gwrthrych. Rwyf yn paentio, gan ddefnyddio cyfryngau cymysg, yn gwneud gemwaith mwclis ac yn gweithio gyda phaent, gwydr dichroic, mosaic, ffabrig sidan, cŵyr (ymlosgol), tywod, a polystyrene. Rwyf yn mwynhau arbrofi ac ar hyn o bryd rwyf yn gweithio ar ddarluniau am droell fwclis.

Mewngofnodi