Deborah Kempton

David Hughes Centre,
Biwmares
LL58 8AL
01248 490918

Ewch o Amlwch ar yr A5025 tuag at Gemaes – cymerwch y cyntaf i’r dde 200m ar ôl yr Eglwys Babyddol, ac Nant y Môr yw’r olaf ar y chwith.

Fel artist amlddisgyblaethol sy’s byw yn Llangoed, Biwmares, ceisiaf ddal harddwch ein hynys, y moroedd a’r mynyddoedd y tu hwnt mewn amrywiaeth o ffurfiau. Arbrofaf gyda’r defnydd o liw, gwead, goleuni ac ychydig o ddigrifwch i greu fy nghelfyddyd.

Mewngofnodi