ArtismUK

Oriel Yr Hen Ysgol / The Old School Gallery
Aberffraw
LL63 5EJ
01407 840680
07976 903375

Trowch i bentref Aberffraw a dilynwch y ffordd drwy’r sgwâr, yn y fforch ar y ffordd cadwch i’r chwith ac mae’r oriel o’ch blaen gerllaw’r eglwys. Mae lle parcio ar gael.

Mae’r Oriel yn gartref i Artism UK sy’n cefnogi artistiaid ar y sbectrwm awtistig. Yr Arddangosfa ar gyfer y Stiwdios Agored fydd ein 6ed sioe agored flynyddol. Rydym hefyd wedi gwahodd amryw o artistiaid lleol i arddangos eleni er mwyn hyrwyddo cynhwysiant.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Mewngofnodi