Art Quarter Gallery

18 Church Street
Biwmares
LL58 8AB
07990014762

Ewch o Borthaethwy, i mewn i Fiwmares. Trowch ar y chwith wrth y Red Boat Ice Parlour yn Stryd yr Eglwys. Dan ni 100 llath ar y dde gyferbyn â’r Trinydd Gwallt.

Artistiaid preswyl Zara Kimbley-Henry, John Kimbley-Henry, Dylan Roberts, Petra Micklethwaite, Pat Mowell, Helen Worthington. Casgliad o waith amrywiol gan artistiaid lleolyn cael eu cefnogi gan ddwy arddangosfa unigol bob mis. Rydym ni hefyd yn fframio.

Mewngofnodi