Anglesey Good Gifts

Brynrefail
Dulas
LL70 9PJ
01248 410391
07908 117932

We are on the main road, the A5025, half way between Benllech and Amlwch. There is a car park adjacent to the Brynrefail bus stop with a ramped access, or take a left then right turn to park at the entrance.

Rydym yn grŵp o artistiaid sy’n rhannu ac yn gofalu am ein gilydd gan werthu trwy gaffi /siop yn Dulas, ac mae gennym amrywiaeth helaeth o nwyddau crefft yn cael eu harddangos. Mae ein caffi yn gweithredu fel canolfan gymunedol ar gyfer gweithdai galw heibio celfyddydol ac fel lle cymdeithasol i ofalwyr ddod ynghyd.

Mewngofnodi