Allan Redfern

Oriel Ger Y Fenai
Holyhead Road
Llanfairpwllgwyngyll
LL61 5YQ
07861 467818

The New Gallery is situated just a short distance away from the original gallery, directly opposite the entrance to James Pringle Weavers and the Train Station at Holyhead Road, Llanfairpwll.

Fy ysbrydoliaeth yw’r tirlun naturiol a’r hyn a grewyd gan ddyn, a’r berthynas rhyngddynt. Ceisiaf ddisgrifio effaith goleuni ar yr hyn a welaf. Gweithiaf mewn olew ac acrylig yn bennaf.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Mewngofnodi
Online pharmacy Leader Pharma with the best prices in the United Kingdom.