Croeso!

Amcan Fforwm Celf Ynys Môn yw hyrwyddo’r celfyddydau ym Môn. Mae aelodaeth o’r Fforwm am ddim ac mae croeso i unrhyw un â diddordeb neu’n ymwneud â’r celfyddydau mewn unrhyw ffordd ymuno.

Mae’r tab Proffiliau Aelodau uchod yn rhestru’r holl aelodau cyfredol ynghyd â manylion o’u gwaith. Mae’r tab Stiwdios Agored yn rhoi manylion o Wythnosau Stiwdios ac Orielau Agored (19 – 24 Ebrill 2022) gyda manylion o bawb sy’n cymryd rhan. Gellir gweld copi o’r 2017 Canllaw i lawr o fan hyn.5 Bydd yr Wythnosau Celfyddydau Perfformio nesaf yn cael eu cynnal dros y cyfnod Hydref /Tachwedd 2022, ac ar hyn o bryd maent yn cynnwys y rheini a gymerodd rhan yn y rhai diwethaf. Gobeithiwn y byddwch yr wybodaeth ar y wefan hon yn ddefnyddiol ichi ac, os nad ydych chi o Fôn, y bydd yn eich annog chi i ddod draw ac ymweld â’n hynys hardd sydd mor llawn o bobl greadigol!

llwyddiannus iawn Wythnosau Arall Stiwdios Agored drosodd tan y flwyddyn nesaf, a gynhelir 19-24 Ebrill 2022. Cadwch lygad allan am y Ynys Môn Wythnosau Celf Perfformio cael ei gynnal yn ystod y cyfnod Hydref/Tachwedd 2022. Bydd hyn yn cynnwys yr ail Gŵyl Ffilm SeeMôr; manylion o dan y tab SeeMôr.

Newyddion diweddaraf:

ANGLESEY OPEN STUDIOS 2022

4 EBRILL – 19 EBRILL

Mae Wythnosau Celf Ynys Môn: Stiwdios Agored ac Orielau yn hyrwyddo celf ar Fôn drwy wahodd paentwyr, cerflunwyr, ffotograffwyr, gwneuthurwyr ffilmiau, arlunwyr print, artistiaid gosodiadau a gweithwyr crefft i agor eu stiwdios i ymwelwyr am bethefnos. Mae ein llawlyfr poblogaidd yn rhestru pawb sy’n cymryd rhan ac yn cynnwys map i gynllunio’ch ymweliadau ac i’ch arwain o gwmpas yr ynys, gyda manylion o’r teithiau cerdded a braslunio rhad ac am ddim. Gellir lawrlwytho llawlyfr 2019 o www.fforwmgelfynysmon.org a bydd copïau caled yn cael eu dosbarthu mewn lleoedd allweddol ledled yr ynys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Chanolfan Ucheldre (01407 763361).

EXHIBITIONS

Manteisiwch ar y cyfle prin i weld casgliad mawr o artistiaid lleol cyfredol yn cydweithio o fewn dwy arddangosfa ar draws yr Ynys.

Mae’r holl artistiaid sydd wedi agor eu drysau i’r cyhoedd eleni yn arddangos darn o’u gwaith mewn dau leoliad ar draws yr Ynys.

CANOLFAN UCHELDRE
CAERGYBI, LL65 1TE
Dydd Sadwrn 26 Mawrth – Dydd Sul 24 Ebrill
CANOLFAN DAVID HUGHES BIWMARIS, LL58 8AL
Dydd Sadwrn 9 Ebrill – Dydd Sul 24 Ebrill

Mae orielau eraill sy’n cymryd rhan yn Stiwdios Agored Ynys Môn eleni yn cynnwys Oriel Ynys Môn, Oriel Rhosgoch, Artism UK, Eden Emporium, Art Quarter Gallery & Framers, Plas Bodfa Projects, Caffi Siop Mechell ac Oriel Bay Tree.

I gael rhagor o wybodaeth am yr arddangosfeydd a’r orielau hyn neu i ddod o hyd iddynt, ewch i’n gwefan, neu ffoniwch Canolfan Ucheldre 01407 763361

CHANGES AND UPDATES TO THE AAW OPEN STUDIOS GUIDE

Newidiadau – mae’r niferoedd yn cyfeirio at Rifau Mynediad Canllaw:

Rhywfaint o newyddion da Rhif 47 Mae Huw Gareth Jones bellach yn glir o COVID ac ar agor am weddill yr Wythnosau.

Rhif 26 Mae Jenny Armour yn parhau ar gau am weddill yr Wythnosau oherwydd galwadau cynnar annisgwyl ymlaen am lawdriniaeth ar y pen-glin.

Rhif 27 Irene Taylor Moores ar gau hyd nes y rhoddir rhybudd pellach oherwydd salwch ar yr aelwyd.

Rhif 32 David Weaver ar gau dydd Iau 21 Ebrill ond ar agor dydd Gwener 22 Ebrill (yn wahanol i’r Canllaw printiedig ond yn gywir ar y dudalen we).

Rhif 52 Profodd Wanda Garner, ac yn awr David, yn bositif felly caewyd hyd nes y rhoddir rhybudd pellach ac ni fydd yn bresennol ym Mhlas Bodfa ychwaith.

Art and landscape walks

Mae rhaglen awyr agored eleni o deithiau cerdded a sgets boblogaidd wedi’i nodi isod. Bydd y teithiau cerdded yn cyfuno ymweliadau â stiwdios artistiaid â mewnwelediadau ar y ffordd i’r dirwedd a’r hanes, sy’n ysbrydoli llawer o’n hartistiaid. Rhoddir cyfarwyddyd ar deithiau cerdded braslunio, sydd felly’n addas ar gyfer dechreuwyr a’r rhai profiadol.

Rhoddir mwy o fanylion yn y tab Digwyddiadau.

Anglesey Performing Arts Weeks 2022

The Anglesey Performing Arts Weeks (APAW) are running from October / November 2022. This year the APAW feature a wide selection of music for all tastes both for adult and family audiences alike. Information about activities during the weeks is available on this website and at cheap viagra pills online Also Forum Artists are going to be opening their studios during these weeks. For information about those opening please see the Open Studios Brochure.

Mewngofnodi

© Fforum Gelf Ynys Môn | Site by Silverfen | Lluniau © yr artistiaid | Preifatrwydd | Telerau a’r Amodau