Croeso!

Amcan Fforwm Celf Ynys Môn yw hyrwyddo’r celfyddydau ym Môn. Mae aelodaeth o’r Fforwm am ddim ac mae croeso i unrhyw un â diddordeb neu’n ymwneud â’r celfyddydau mewn unrhyw ffordd ymuno.

Mae’r tab Proffiliau Aelodau uchod yn rhestru’r holl aelodau cyfredol ynghyd â manylion o’u gwaith. Mae’r tab Stiwdios Agored yn rhoi manylion o Wythnosau Stiwdios ac Orielau Agored (19 – 24 Ebrill 2022) gyda manylion o bawb sy’n cymryd rhan. Gellir gweld copi o’r 2017 Canllaw i lawr o fan hyn.5 Bydd yr Wythnosau Celfyddydau Perfformio nesaf yn cael eu cynnal dros y cyfnod Hydref /Tachwedd 2022, ac ar hyn o bryd maent yn cynnwys y rheini a gymerodd rhan yn y rhai diwethaf. Gobeithiwn y byddwch yr wybodaeth ar y wefan hon yn ddefnyddiol ichi ac, os nad ydych chi o Fôn, y bydd yn eich annog chi i ddod draw ac ymweld â’n hynys hardd sydd mor llawn o bobl greadigol!

llwyddiannus iawn Wythnosau Arall Stiwdios Agored drosodd tan y flwyddyn nesaf, a gynhelir 19-24 Ebrill 2022. Cadwch lygad allan am y Ynys Môn Wythnosau Celf Perfformio cael ei gynnal yn ystod y cyfnod Hydref/Tachwedd 2022. Bydd hyn yn cynnwys yr ail Gŵyl Ffilm SeeMôr; manylion o dan y tab SeeMôr.

Newyddion diweddaraf:

ANGLESEY OPEN STUDIOS 2022
4 EBRILL – 19 EBRILL Mae Wythnosau Celf Ynys Môn: Stiwdios Agored ac Orielau yn hyrwyddo celf ar Fôn drwy wahodd paentwyr, cerflunwyr, ffotograffwyr, gwneuthurwyr ffilmiau, arlunwyr print, artistiaid gosodiadau a gweithwyr crefft i agor eu stiwdios i ymwelwyr am bethefnos. Mae ein llawlyfr poblogaidd yn rhestru pawb sy’n cymryd rhan ac yn cynnwys map i gynllunio’ch ymweliadau ac i’ch arwain o gwmpas yr ynys, gyda manylion o’r teithiau cerdded a braslunio rhad ac am ddim. Gellir lawrlwytho llawlyfr 2019 o www.fforwmgelfynysmon.org a bydd copïau caled yn cael eu dosbarthu mewn lleoedd allweddol ledled yr ynys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Chanolfan Ucheldre (01407 763361).
SeaThought and Ports Past and Present Exhibition
Manteisiwch ar y cyfle prin i weld casgliad mawr o artistiaid lleol cyfredol yn cydweithio yng Nghanolfan Ucheldre fel rhan o Wythnosau Celfyddydau Perfformio Ynys Môn a thu hwnt. CANOLFAN UCHELDRE CAERGYBI, LL65 1TE Dydd Sadwrn 15 Hydref - Dydd Sul 8 Ionawr Mae orielau eraill sy’n cymryd rhan yn Stiwdios Agored Ynys Môn eleni yn cynnwys Oriel Ynys Môn, Oriel Rhosgoch, Artism UK, Plas Bodfa Projects ac Oriel Bay Tree. I gael rhagor o wybodaeth am yr arddangosfeydd a’r orielau hyn neu i ddod o hyd iddynt, ewch i’n gwefan, neu ffoniwch Canolfan Ucheldre 01407 763361
Anglesey Performing Arts Weeks 2022
The Anglesey Performing Arts Weeks (APAW) are running from October / November 2022. This year the APAW feature a wide selection of music for all tastes both for adult and family audiences alike. Information about activities during the weeks is available on this website and at http://www.ucheldre.org/allevent.htm Also Forum Artists are going to be opening their studios during these weeks. For information about those opening please see the Open Studios Brochure.
Mewngofnodi